Alditoler, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Arabinitol
  • Galaktitol
  • Inositol
  • Sorbitol
Indikationer / kompletterande analyser:

Avsedd för kvantitering av galaktitol i urinen vid galaktosemi, men en rad andra alditoler som sorbitol, arabinitol och inositol kvantiteras. Utredning vid galaktokinasbrist.

Observera att endast L-arabinitol analyseras, således är det ej möjligt att få arabinitolkvot och analysen kan därför inte användas för diagnostisk av mykoser.

Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Alditoler -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2-10 mL urin utan tillsats.

Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 1 cm från kanten.
Förvaring / transport:

Urinprovet kan skickas i rumstemperatur om det är framme inom ett dygn.

Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka urinprovet fryst.

För mer information se Anvisning.

Referensintervall:
Galaktitol/arabitol < 0.75
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per månad.

Koncentrationen i mmol/mol kreatinin samt förhållandet galaktitol/arabinitol besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut