Alditoler, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Arabinitol
  • Galaktitol
  • Inositol
  • Sorbitol
Indikationer / kompletterande analyser:

Avsedd för kvantitering av galaktitol i urinen vid galaktosemi, men en rad andra alditoler som sorbitol, arabinitol och inositol kvantiteras. Utredning vid galaktokinasbrist.

Observera att endast L-arabinitol analyseras, således är det ej möjligt att få arabinitolkvot.

Denna metod skiljer inte upp D- och L-Arabinitol och lämpar sig därför inte för diagnostisk av mykoser.

Metod:
Gaskromatografi.
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare.

Konsultremiss för metabolutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremiss med samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Ange anamnes, frågeställning och läkemedelsintag.

Provtagning:
2-10 mL urin utan tillsats, helst morgonurin.
Förvaring / transport:

Om provet ej kan vara oss tillhanda provtagningsdagen, skall urinen förvaras i frysskåp.

Kan skickas rumstempererat med provtransportbil (inom Sthlms län) eller i frysförpackning per post.
Undvik att skicka prover per post på torsdagar och fredagar.
Post märkes A-post.

Svarsrutiner:
Koncentrationen i mmol/mol kreatinin samt förhållandet Galaktitol/Arabinitol besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut