Lipoproteinfraktioner, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Lipoproteinfrakt.
Remiss:
Konsult
Diagnos/frågeställning ska alltid anges på remissen.
Provtagning:

Gelrör, gul propp

Fasteprov

Referensintervall:
Se respektive analys.
Bedömning även av laboratorieläkare.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
fS-Lipoproteinfraktioner inkluderar: Elektrofores, S-Kolesterol, fS-Triglycerider,
S-Apolipoprotein A1, S-Apolipoprotein B, fS-Apolipoprotein E samt bedömning.