Kalcitonin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CT
Rapportnamn: S-Kalcitonin
Indikationer / kompletterande analyser:
Medullär tyreoideacancer, feokromocytom, endokrin pankreastumör, endokrin tarmtumör.
Kompletterande analys: Pentagastrinbelastning med mätning av Kalcitonin.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

Gelrör, gul propp

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.
Vid längre tids förvaring, se förvaring / transport.

Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Vid längre tids förvaring skall provet kylcentrifugeras och frysas inom 4 timmar efter provtagningen.
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhusanslutna laboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
Kvinnor  < 1,5 
Män < 3,5 

Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja