25-OH-Vitamin D, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 25-Hydroxi-vitamin D
  • Vitamin D, 25-hydroxi-
  • Kalcidiol
  • 25VITD
Rapportnamn: S-25-OH-Vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av Vitamin D-status.
D-vitaminbrist vid otillräcklig solexposition eller bristande D-vitaminintag i kosten. Rakit, osteomalaci eller osteoporos. D-vitaminbrist vid fettmalabsorption, ökade förluster vid nefrotiskt syndrom, vid dialys eller ökad nedbrytning vid behandling med vissa antiepileptika. Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. Oklar hypocalcemi. Tuberkulos.
Misstänkt Vitamin D-överdos, oklar hypercalciuri eller hypercalcemi.

Kompletterande analyser: P-Calcium, P-Albumin, P-Fosfat, fP-PTH, S-ALP, benspecifikt, S-Osteokalcin, Pt(U)-Calcium.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

Förvaring / transport:
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
50 - 250 

< 25  nmol/L   brist
25-49  nmol/L   ev. brist 
75-125  nmol/L   ev. optimalt
> 250  nmol/L   ev. toxiskt  
Felkällor: Kraftig hemolys och lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja