Hydroxi-vitamin D, 25-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 25-Hydroxi-vitamin D
  • Vitamin D, 25-hydroxi-
  • Kalcidiol
Rapportnamn: S-25-OH Vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av Vitamin D-status.
D-vitaminbrist vid otillräcklig solexposition eller bristande D-vitaminintag i kosten. Rakit, osteomalaci eller osteoporos. D-vitaminbrist vid fettmalabsorption, ökade förluster vid nefrotiskt syndrom, vid dialys eller ökad nedbrytning vid behandling med vissa antiepileptika. Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. Oklar hypocalcemi. Tuberkulos.
Misstänkt Vitamin D-överdos, oklar hypercalciuri eller hypercalcemi.

Kompletterande analyser: P-Calcium, P-Albumin, P-Fosfat, fP-PTH, S-ALP, benspecifikt, S-Osteokalcin, Pt(U)-Calcium.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Gelrör, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 2 timmar.

Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
75 - 250
Felkällor: Hemolys > 2 g/L, kraftig lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
< 25  nmol/L  = D-vitaminbrist 
25-74  nmol/L  = D-vitamininsufficiens 
75-250  nmol/L  = Optimal nivå 
> 250  nmol/L  = Potentiellt toxisk nivå