Heparinantikroppar, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HIT
  • HIPA
  • HPF4
Rapportnamn: HPF4 ak-PaGIA, HPF4-ak IgG resp. HPF4 ak-HIPA
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om heparininducerad trombocytopeni.

Snabbtest HPF4 ak-PaGIA utföres alla dagar 07.00 - 19.00

HPF4-ak IgG och HPF4 ak-HIPA utföres därefter under kontorstid vid behov, se nedan under Kommentar.

Remiss:
Specialkoagulation kompletterat med ifyllt formulär (4T-score) som måste bifogas. Om klinisk sannolikhet är låg (enligt 4T-score) behöver provet ej analyseras.
Provtagning:

2 st Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Rören ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid. Prover ska vara laboratoriet tillhanda inom 30 minuter efter provtagning.

För provhantering utanför Karolinska, Solna - se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Prover utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 min vid 2000 x g och 15ºC under 15 min. Plasman avskiljs och blandas i ett stort plaströr. Fördelas därefter i 5 - 6 små plaströr exempelvis Ellermanrör med 1 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, Klinisk kemi, L7:00, 171 76  STOCKHOLM

Referensintervall:

Negativ

Kommentar: