Dihydroxi-vitamin D, 1,25-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 1,25-Dihydroxi-vitamin D
  • Vitamin D, 1,25-dihydroxi-
  • Kalcitriol
Rapportnamn: S-1,25 D-vitamin
Indikationer / kompletterande analyser:

Huvudindikation är svår njurinsufficiens med nedsatt 1alfa-hydroxylasnivå som leder till sänkt 1,25 dihydroxy D-vitamin. S-1,25 D-vitamin kan också vara av värde vid utredning av tillstånd med granulomatös vävnad samt vid utredning av oklara rubbningar i kalcium-, magnesium- och fosfatomsättningen.

Vid bedömning av vitamin D-status skall i stället S-25-OH vitamin D beställas vilken bäst speglar vitamin D-poolen.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Gelrör, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 2 timmar.
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
60 - 208
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.