Alkaliskt fosfatas, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP
  • Fosfatas, alkaliskt
Rapportnamn: P-ALP (Alk fosfatas)
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän eller Närvård

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
< 6 mån  < 4,2 
6 mån - 17 år  < 7,6 
≥ 18 år  < 1,9
I tillväxtspurten kan dock betydligt högre värden ses.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja