Missbruksläkemedel, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • Lyrica
 • Palladon
 • Ketalar
 • Neurontin
 • Petidin
 • Imovane
 • Concerta
 • Ritalin
 • Ketogan
 • Durogesic
 • Leptanal
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS).

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden ingår: dextrometorfan, dihydrokodein, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, meprobamat, petidin (meperidin), pregabalin, zopiklon, zolpidem, metylfenidat och metaboliten ritalinsyra, ketobemidon, efedrin, fentanyl


Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare


Missbruksläkemedel beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten 

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen 
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.