Spice-metaboliter, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation

Tilläggsinformation

Metod:
Screening utförs med immunokemisk metod.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS/MS) och utförs av Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Spice kan innehålla ett stort antal olika substanser. Observera att varken screening eller verifiering är heltäckande. I verifieringen ingår metaboliter till ovanstående substanser.

Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Spice-metaboliter beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten 

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen 
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Behöver inte skickas kylt. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Kommentar:
I analysen ingår metaboliter till substanserna i listan överst på sidan.
Fler substanser analyseras i metoden Internetdroger i urin.