Sjukvårdsrådgivning

Vårdguiden ring telnr: 1177
Giftinformation 08- 331 231

 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Barnsjukvårdens motto är att sätta barnet i centrum. Varje barn har en egen hemmaavdelning oavsett hur många specialister som måste engageras. Personalen kommer till patienten och inte tvärt om, vilket innebär att all kompetens samlas runt barnet och familjen.

 

Film om förkylningsinfektioner

Förkylningstider. Anna Nikula, barnläkare på Barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhhus, berättar om RS- och andra virusinfektioner hos barn.

Undersökning

Undersökningar

Alla undersökningar hos oss sker på remiss från läkare. Att undersöka barn är en helt annan sak än att undersöka vuxna. 

 

Karta

Hitta oss

Hitta till Karolinska Universitetssjukhuset, adresser, kommunikationer hit. Hitta på Karolinska, sök på var mottagningen/avdelningen finns.

 
Hjälp
[Error: No property "HelpText".]