Remissinformation Koagulation Solna

Elektroniska remisser i Take Care skickas till:

S Koagulation mottagning

Pappersremisser skickas till:

Mottagning Koagulation, A10:01
Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Vardagar (måndag till fredag, ej helgdag) besvaras:

  • Akutmärkta remisser inom 1 dygn.

Undvik att skicka akutmärkta remisser under helger, det kan dröja till vardagen efter innan remissen blir bedömd

  • Övriga frågor besvaras inom 5 dygn.