Bra länkar för att besvara vanligt förekommande frågor

FASS - Riktlinjer för dosering av läkemedel och interaktioner

Provtagningsanvisningar Karolinska Universitetssjukhusets lab

Riktlinje,blödningsrisk vid intervention på ultraljud och angio 

Region Stockholm Janusinfo

Expertråden uppdaterar fortlöpande riktlinjer för antitrombotisk behandling

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Svenska sällskapet för trombos och  hemostas SSTH

Råd och riktlinjer:

- Kortversion Kliniska råd NOAK (DOAK)


- Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med peroralatrombocythämmare


- Hemostas vid allvarlig blödning

Svensk förenining för Anestesi och Intensivvård (SFAI)

Riktlinjer för bl.a. hantering av antikoagulantion vid ryggbedövning

Läkemedelsboken 

Venös tromboembolism
Blödningstillstånd

VISS

-Antikoagulatiabehandling AVK och LMH
-Behandling med nya antikoagulatia (NOAK)
-Blödningsbenägenhet
-Ventrombos och lungemboli

Kem lab formulär inkl lathund genetiska utredningar inom specialkoagulation

Specialprovtagning inom VIPIT/VITT

FAQ- Frequently asked questions

Mediainslag om koagulationssjukdomar