Barnregionvårdsavdelning

Barnregionvårdsavdelning är en barnmedicinsk slutenvårdsavdelning. Vi tar hand om barn och ungdomar som har sjukdomar i mag-tarm-kanalen, lever-, njur- och olika blodsjukdomar. Eftersom vi har avtal med flera andra landsting, vårdas barn och ungdomar från hela landet hos oss och ibland även från utlandet.

Hos oss arbetar barnsköterskor och sjuksköterskor tillsammans med olika specialistläkare som ett team runt patienten. Hit kommer också dietisten, lekterapeuten, sjukgymnasten, kuratorn och andra specialister som behövs för att vården ska bli så optimal som möjligt. Vi vill att en förälder alltid ska vara med barnet under sjukhusvistelsen. En säng för den vuxne finns vid varje vårdplats.

Vi strävar efter ett bra bemötande, en patientsäker miljö och en professionell omvårdnad likaväl som att ge en högklassig medicinsk vård.

Specialistvårdsremisser och betalningförbindelser postas till:

Barnregionvårdsavdelningen K67-69
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm