Barnonkologi

Här arbetar vi med diagnostik, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med tumörer och blodsjukdomar. Omvårdnad ges ur ett helhetsperspektiv av barn och ungdomar med med mer eller mindre omvårdnadsbehov. Vi utreder barn med ökad blödningsbenägenhet eller trombosbenägenhet. Vi bedriver utomlänsvård för barn med hemofili (blödarsjuka), von Willebrands sjukdom och andra speciella koagulationsrubbningar inklusive svåra trombocytfunktionsdefekter.

När ett barn får cancer - eller någon annan allvarlig sjukdom som kräver långvarig och genomgripande behandling - är det inte bara en individ som drabbas, utan en hel familj med sitt nätverk och sitt sammanhang.Vi arbetar uttalat i team kring barnet och dess familj, med barnonkologer, sjuksköterskor, undersköterskor, konsultsjuksköterskor, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, syskonstödjare och

Vårt upptagningsområde är Stockholm och Gotland, och vi tar emot barn och ungdomar mellan 0-18 år.

Barncancersatsningen Stockholm Gotland 230330.pdf