Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar med sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen.

Till oss kommer patienter från hela landet med sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottskörtel. Vi sköter också många barn med svåra uppfödningsproblem som kräver särskild typ av uppfödning, till exempel att näringen måste ges direkt till tarmen eller i blodet.

Utredning av mag-tarmsjukdomar kräver ibland en hel del undersökningar med blod- och vävnadsprovstagning, röntgen och ibland gastroskopi och koloskopi, det vill säga att man med barnet nedsövt undersöker magsäck och tolvfingertarm respektive tjocktarm. Våra patienter består av barn i alla åldrar, från nyfödda och upp till 18 år.

Kontakta oss (nummer enbart för vårdpersonal, ej privatpersoner):
Huddinge: Leverkonsult (dygnet runt) 08-123 808 98 Gastrokonsult 08-123 808 78 Nutritionssjuksköterska 08-123 815 83.
Solna: Gastrokonsult 08-123 779 84, nutritionssjuksköterska 08-123 776 80.