Forskning och utbildning

Vi har ett stort nationellt och internationellt nätverk inom både forskning och utbildning.

Utbildning 

Vi är verksamma som instruktörer och föreläsare på kurser nationellt och internationellt. Vi har även ett ett-årigt vidareutbildningsprogram i ryggkirurgi för ortopeder och neurokirurger.  

Forskning 

Hela ryggteamet har en aktiv forskningsverksamhet och publicerar årligen ett flertal vetenskapliga artiklar. Forskningen rör behandlingen av både vanliga och ovanliga ryggsjukdomar.  

Som vanliga räknas diskbråck och spinal stenos. Här söker vi efter de bästa behandlingsmetoderna med hjälp av våra nationella kvalitetsregister och med hjälp av undersökningar av långtidsresultat efter kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av diskbråck.  

I en stor nationell studie av kotfrakturer söker vi efter den bästa behandlingen; operation eller behandling utan operation. Sverige har som beskrivits ovan ett stort antal kvalitetsregister där ordinarie behandlingar dokumenteras. Detta kan sedan användas för att studera effekten av olika behandlingar. Vi har genom åren genomfört flera sådana projekt och flera är i planeringsfas. I ett projekt söker vi svaret på om långvarig bäckensmärta kan förbättras av minimalinvasiv kirurgisk behandling.  

Forskningen rör också behandlingen av ryggdeformiteter där vi har flera pågående randomiserade studier av både korsettbehandling och kirurgi. Vi söker också aktivt efter den ärftliga orsaken till skolios genom provtagning av personer med och utan skolios.  

Patienter hos oss kan komma att tillfrågas om deltagande i någon av våra forskningsprojekt.  

Läs mer på Medicinsk Enhet Trauma Akutkirurgi och Ortopedi FOUU