Remissinformation och stöd för vårdgivare Plastikkirurgi Solna Mottagning

Rekonstruktiv plastikkirurgi


För att patient ska bli aktuell för behandling hos inom Plastikkirurgi och Kraniofacialkirurgi måste remissen vara välgrundad och utförlig så att vi kan göra en korrekt bedömning huruvida patienten ska komma till oss. Med utförlig menar vi bland annat att personens längd och vikt kan behöva vara angiven och kompletterad med foton.

Skicka remiss:
 
Elektroniskt via Take Care


Plastikkirurgisk konsultation > S Plastikkirurgi mottagning

Via post:


Mottagning Plastikkirurgi Solna
Gävlegatan 55, NA2:05 
141 64 Solna