Beställning av blodprover från Odenplan

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER Beställning av blodprover till forskning och andra medicinska ändamål har ökat kraftigt och medför stora problem med logistisk och patientsäkerhet vid transport till sjukhus. För att kunna fortsätta tillhandahålla denna service behöver därför beställare av blodprover till forskning själva beställa transport. Från och med 2020-06-01.

Beställning av blodprover Odenplan

Typ av rör
Användningsområde
Godkännande