Genetisk diagnostik

Översiktskarta Karolinska Solna

Adress och öppettider

Kontakta DNA-laboratoriet

E-post: cmms.dna.karolinska@
regionstockholm.se

Provinlämningen till DNA-laboratoriet

DNA-sektionen, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 SOLNA

 

Telefon och telefontider

Måndag - Fredag 8:00-16:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Telefon via Kundservice: 08-123 71999
Fax: 08-123 71474

Läkare nås på telefonnummer 08-123 71473.

Vid kristillstånd kontakta en läkare jourtid via sjukhusets växel 08-123 70000.

Vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar utför vi genetisk diagnostik genom sekvensanalys av en lång rad gener som kan orsaka medfödda metabola sjukdomar.

Om Genetisk diagnostik

Vid stark misstanke om en specifik sjukdom görs analys av enskilda gener. Vid bredare frågeställningar görs klinisk helgenomsekvensering.

Våra undersökningar och behandlingar

Om din läkare misstänker en medfödd metabol sjukdom eller vissa former av epilepsi, eller om du har en diagnos med oklar genetisk orsak, kan du få en remiss till oss för genetisk utredning. Platsen och tiden för provtagningen finner du i din kallelse.

Ditt besök

Vid ditt  besök hos oss går vi igenom ärftlighet och risken för att du eller någon annan i familjen kan få en medfödd metabol sjukdom som finns i släkten.

Sök vård hos oss

Webbredaktör: Viktoria Wolpher

Granskare: Nicole Lesko , Chefkemist

Uppdaterad: