Utbildning och seminarier

Här annonseras funktionsområdets informationsmöten, seminarier och utbildningar för kunder, vårdgivare och sjukvårdspersonal.

Välkommen till Huddingedagarna, 4–5 april 2019

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset anordnar utbildningsdagar i transfusionsmedicin.

Lokal: Hörsalen, Novum, Blickagången 6, Karolinska Huddinge (Blickagången ligger intill sjukhusbyggnaden).

Kursavgift 2 900 kronor.
I kursavgiften ingår kaffe och lunch båda dagarna samt middag torsdagen den 4 april på Rosendals Trädgård, Rosendalsvägen 38 Djurgården.
Avgift för dem som deltar en dag är 1 700 kronor.
Vid återbud debiteras en administrativ avgift på 500 kronor.
Vid återbud efter den 25 mars debiteras hela avgiften.

Notera på anmälningsblanketten om specialkost önskas.

Studiebesöket är i år väldigt begränsat och gäller endast en rundvandring på Transfusionsmedicins olika verksamhetsområden, se anmälningsblanketten.

Den som vill kan skicka in fallbeskrivning och/eller frågor i förväg så tar vi upp det till diskussion i samband med föreläsningen "Serologiskt intressanta fall".
Ämnet behöver inte ha anknytning till årets föreläsningar utan alla aspekter på transfusionsmedicin är av intresse.
E-posta frågorna till petter.hoglund@sll.se

Anmälan senast 4 mars

Vid eventuella frågor ring
Karin Hannerz 08-585 852 14 eller 073-714 2958
Lisen Dahlström 08-585 852 15 eller 0700-856 777

Vi hälsar Er hjärtligt välkomna!

Petter Höglund, Karin Hannerz, Lisen Dahlström, Jenny Berg Thorsson, Jenny Lindenstein, Ann-Catrin Edlund Carlsson, Kristina Nejström och Tarja Arola Lundgren.

Huddingedagarna

Kurs om blodtransfusion

Kursen är ett interaktivt utbildningsprogram, som handlar om blodgrupper, blodkomponenter, blodtransfusioner och transfusionskomplikationer. Här finns även möjlighet att utföra en test.

OBS! Programmet kräver att du har Adobe Flash Player version 9, eller en senare version installerad.

Utbildningsmaterial