Vaginalcytologi - utstryk, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Vaginalsmear - cellprovtagning, cytologisk diagnostik
Metod:
Cytologi
Provtagning:

Provet tas före palpation och lokal behandling. Spekulum bör användas utan glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning.

Provet tas normalt från tre ställen: vagina (bakre fornix), portio och endocervix.

Bakre fornix skrapas lätt med cervixspatel och sekretet utstryks på glasets längdriktning längst bort från den mattslipade ytan.
Portios hela yta skrapas med spatelns andra ände. Sekretet stryks tvärs över mellersta delen av glaset.
Provet från endocervix (cervixkanalen) stryks ut på översta delen av glaset, närmast den mattslipade ytan. Vid utstrykningen är det viktigt att provtagningsinstrumentet roteras, så att material från hela endocervix omkrets hamnar på glaset. För detta prov rekommenderas cervixborste.

Använd objektglas med mattslipad yta märkt med blyertspenna med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer.

Tilläggsinformation

Remissen bör innnehålla uppgift om indikation, senaste menstruation/menopaus, hormontillförsel eller preventivmedel, kliniska fynd, inklusive ev. kolposkopi och gynekologiska operationer av betydelse för bedömningen, pågående cytostatikabehandling och genomförd strålbehandling inom gyn-området, immundefekt och immunsuppresion.
Fixering: Omedelbart efter provtagning fixeras provet under minst 30 minuter i 95% etanol. Låt glasen därefter lufttorka.
Förvaring / transport:

Vaginalsmearet ID-märks och förvaras i rumstemperatur och packas i  objektglasask som ska ID-märkas.
Om asken skickas in till lab tillsammans med prover i formaldehydrör/burk måste asken läggas i en plastpåse som försluts ordentligt. Kommer smearet i kontakt med ångor från formaldehyd förstörs provet och ny provtagning måste göras.

Ackreditering:
Ja