Nervbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi 

Speciella neuropatologiska undersökningar såsom
- elektronmikroskopi 
- immunhistokemi
- teasing

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Nervbiopsin lämnas omedelbart till lab efter provtagning.
Om överenskommelse är gjord att labpersonal skall hämta biopsin kan biopsin förvaras ofixerad i rumstemperatur i väntan på hämtning.
Kommentar:
Handhavande efter överenskommelse med neuropatologiska laboratoriet på tel. 08-585 810 37.