Lungbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.