Endometrieutstryk, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Provtagning:
Utstryken fixeras omedelbart i 30 minuter. Därefter lufttorkas de och insändes till lab.
Fixering: 95% etanol
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Kommentar:
Märk provet med blyertspenna. Skriv namn och personnummer samt ENDO alternativt ENDOMETRIE.