Pneumokockantigen i urin

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Pneumoni med misstanke om pneumokocketiologi
Beställ: Legion/Pneumok-Ag -urin
Analys: Legionella pn serogr 1-Ag, Pneumokock-Ag, utförs alltid tillsammans.

Vid misstanke om aktuell Legionella-infektion ska urinprovet kombineras med provtagning från nedre luftvägar, se Legionella.

Tilläggsinformation

Analysen används för snabb detektion av pneumokockantigen i urin hos patienter med pneumoni.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Legion/Pneumok-Ag
- urin, sterilt provrör, 2-9 mL. Provtagning
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvaras i rumstemperatur om analysen sker inom ett dygn.
  • ​Kan förvaras i kyl​ upp till 1 vecka.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Legion/Pneumok-Ag: Svar lämnas inom 3-4 timmar under laboratoriets öppettider. Öppettider

Övriga tider : Svar inom 1 dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​