Klamydia, gonokocker, Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Chlamydia trachomatis
  • Gonorré
  • Mycoplasma genitalium
  • Ureaplasma urealyticum/parvum
  • LGV (lymfogranuloma venerum)
Indikationer / kompletterande analyser:
Prov för behandlingskontroll av Chlamydia trachomatis bör tas först 3-4 veckor efter avslutad behandling, i de fall det är aktuellt.

Screening för genital klamydia
För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-DNA

Screening för gonokocker och genital klamydia
För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans med Klamydia-DNA.

Utvidgad screening av klamydia och gonokocker
Beställ: Klamydia-Gc-DNA -rektum, -svalg
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Klinisk misstanke om klamydia
Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Klamydia-DNA, se provtagning

Klinisk misstanke om LGV (lymfogranuloma venerum)
Ange tydligt på remissen vid misstanke på LGV.
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga Chlamydia trachomatis infektioner. Vid positivt analysresultat där LGV misstanke är angivet på remissen skickas provet för kompletterande analyser.

Klinisk misstanke om gonokocker
Även vid positivt resultat för Gonokock-DNA ska prov för odling av gonokock tas.
Beställ: Gonokocker
Resistensbestämning och epidemiologisk typning kan då utföras på framodlade gonokockbakterier.

Misstänkt infektion med Mycoplasma genitalium
Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs vid positivt resultat.
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA

Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum
Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Ureaplasma-DNA
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.

Tilläggsinformation

Screening av gonokocker (Gonokock-DNA) 
Screeninganalysen utförs alltid i kombination med analys av Chlamydia trachomatis. Vid positiv DNA-screening utförs även konfirmerande DNA-test.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om klinisk misstanke på LGV (lymfogranuloma venerum)
Provtagning:
Klamydia-DNA, Klamydia-Gc-DNA
Rekommenderad provtagning för screening:
Detaljerad provtagning se Provtagning Urin
- Kvinnor: vaginalsekret i urin, första portionen urin i Klamydiaset urin eller Klamydiaset urin Cobas + vaginalsekret taget med separat Provpinne
- Män: urin, första portionen urin i Klamydiaset urin eller Klamydiaset urin Cobas​

Övrig provtagning:
Se även detaljerad provtagning
- cervixsekret i urin, Klamydiaset urin + Provpinne
- cervixsekret, Klamydiaset cervix
- cervix/uretra, Klamydiaset cervix + Provpinne tunn   
- konjunktivalsekret, Klamydiaset uretra
- uretrasekret, Klamydiaset uretra
- vaginalsekret, Klamydiaset cervix

För Klamydia-Gc-DNA kan även rektum och svalg tas
- rektumsekret, Klamydiaset cervix
- svalgsekret, Klamydiaset cervix

Gonokockodling
Provet tas före eventuellt klamydiaprov.
- cervixsekret, TRANSWAB lila
- rektumsekret, TRANSWAB lila
- svalgsekret, TRANSWAB lila
- uretrasekret, TRANSWAB orange​

Mycoplasma genitalium-DNA, Ureaplasma-DNA  
Ett prov räcker för analys av både Mycoplasma-DNA och Ureaplasma-DNA.
- cervixsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne Provtagning urin 
- cervixsekret, TRANSWAB lila
- cervix/uretra, TRANSWAB lila + Provpinne tunn
- urin, Sterilt provrör
- vaginalsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne
 
För Mycoplasma genitalium-DNA kan även vaginalsekret tas
- vaginalsekret, TRANSWAB, lila
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA:
  • Kan förvaras i rumstemperatur upp till en vecka.
Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA:
  • Förvaras kylt.
Gonokocker (odling):
  • Förvaras kylt
  • ​Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Gonokockodling: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Mycoplasma genitalium-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Mycoplasma genitalium, resistensbestämning: Svar lämnas inom 3-6 vardagar.
Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​