Cerebrospinalvätska (Csv), mikrobiologi provmängder

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Likvor
  • Intratekal antikroppsproduktion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande läkare.
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Om även direktmikroskopi önskas. Gör en separat beställning för direktmikroskopi. Se Direktmikroskopi

CNS bakt DNA
Beställ: CNS bakt DNA -Csv
Analys: Escherichia coli-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Listeria monocytogenes-DNA, Neisseria meningitidis-DNA, Streptococcus agalactiae-DNA och Streptococcus pneumoniae-DNA. Utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Provmängden är beroende av frågeställning/analys. Prioritera analysordningen vid små provvolymer. 
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.
   
0,5-0,7 mL per analys
Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Aspergillus-Ag
- Aspergillus-DNA/Candida-DNA
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S), mindre mängder omhändertas
- Toxoplasma-DNA

1-2 mL per analys
Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Bakterieodling
- Cryptococcus-Ag
- Svampodling
- Parasiter mikroskopi

2 mL per analys
Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Bakterie och svamp-DNA sekvensering 16S, ITS
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS) 

0,5 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA, kvant
- HHV-6 kvant
- Parotitvirus-RNA

1 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- CNS bakt DNA
- CNS virus
- Enterovirus
- HSV 1/2 DNA
- Parechovirus-RNA
- Varicella zoster-DNA​

1,5 mL Csv i Sterilt provrör + samtidigt taget serumprov
Använd Sterilt provrör och Serumrör med gel, gul propp
- Borrelia CNS-Ak
- Syfilis CNS Ak
- Virus CNS Ak

Vid elektroniska beställningar skrivs 2 etiketter ut automatiskt för Csv och serumrör.

5 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA

Vid mindre mängder minskar den diagnostiska känsligheten, om mindre än 1 mL kan endast odling utföras.

Tilläggsinformation

Bakterieodling:
Under helger och om tillräcklig mängd prov finns kan också en aerob blodflaska läggas till. Torka av flaskans membran med M-sprit/klorhexidinsprit och spruta i 1-2 mL av provet.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

Sterilt provrör
  • Förvaras kylt​, om omedelbar transport inte är möjlig 
Blodflaska
  • ​Förvaras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie rutin. Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar, för blodflaskor 1-6 vardagar.  

- CNS bakt DNA: Svar lämnas inom 24 timmar. 
Positiva resultat telefonbesvaras dagtid.
- CNS virus: Se Enterovirus-RNA, Herpes simplex 1- och Herpes simplex 2-DNA, Varicella zoster-DNA.

- Svampodling: Positiva fynd svaras snarast, negativt svar efter cirka 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer. Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

- Virus CNS Ak: Se Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster.​​
Kommentar:
När prov tas för både kemi och mikrobiologi, se provtagningsordning Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder