Protrombin (faktor II) genotyp (20210G-A), DNA-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Koagulationsfaktor II-gen polymorfi
  • Polymorfi protrombin-gen
  • FII-PCR
  • DNA-FaktorII20210G-A
Rapportnamn: DNA-FaktorII20210G-A
Indikationer / kompletterande analyser:
Trombosutredning.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober.
Remiss:
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation eller Konsultremiss


Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Minsta mängd blod, 2 mL

Får ej centrifugeras!
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur eller kylt
Får ej centrifugeras!


Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Kontakta Klinisk kemi för mer information, telefon 08-517 735 43.