Porfobilinogen, kval, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PBG
  • U-PBG, kval
Rapportnamn: U-PBG,kval
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om akut intermittent Porfyri.
Metod:
Hoeschs test, visuell avläsning av färgomslag.
Remiss:
Elektroniskt i Take Care
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss.
Provtagning:
Centrifugrör (stickprov), min 10 mL 
Prov omedelbart till Klinisk kemi.
Skyddas för ljus.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Skickas omedelbart till Klinisk kemi
  • Ljusskyddas, till exempel genom att röret skyddas med aluminiumfolie.
Referensintervall:
0 = Negativ
1 = Positiv
Svarsrutiner:
Analysen utförs varje dag, dygnet runt.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
OBS! Analysen ger ett kvalitativt svar vid akuta situationer. För kvantitativ analys se Porfobilinogen, kvant, U- som utförs på CMMS.