Peptidscreening, fP-

Klinisk kemi

Provtagning:

f-Pankreatisk polypeptid (Länk)​ samt fP-VIP (Länk)​ utgår ur vårt sortiment. 

Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk kemi Uppsala där analyserna utförs, besvaras och debiteras.
fP-Somatostatin utgår ur sortimentet.
Därmed upplöses gruppen fP-Peptidscreening.

Ovanstående analyser kommer att finnas kvar på våra pappersremisser under det närmaste året, men eftersom de inte längre utförs kan de inte beställas.

Ackreditering:

​Nej