Osmotisk fragilitet, Erc(B)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Osmotisk resistens
Rapportnamn: Erc(B)-Osmotisk frag
Remiss:
.
Provtagning:

.

Förvaring / transport:

.

Referensintervall:
.
Svarsrutiner:

.

Ackreditering:

.

Kommentar:

Analysen utgick ur sortimentet från och med 2022-11-23.

Utredning av hereditär sfärocytos sker i första hand med analys av Erc(B)-Membranproteiner (länk). Fortsatt utredning av membrandefekter kan ske med anvädning av Ektacytometri, osmosc (Länk) om misstanke om erytrocytmembrandefekt kvarstår efter normalt utfall på flödescytometriundersökning.