Osmotisk fragilitet, Erc(B)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Osmotisk resistens
Rapportnamn: Erc(B)-Osmotisk frag
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hemolytisk anemi främst vid misstanke om hereditär sfärocytos. Nedsatt osmotisk resistens ses vid alla tillstånd som är förenade med sfärocytos, det är alltså inte specifikt för hereditär sfärocytos. Provet kan användas för att styrka misstanke om heredtiär sfärocytos, men ej bevisa diagnosen.

Vid misstanke om hereditär sfärocytos ska i första hand Erc(B)-Membranproteiner (länk) analyseras.

Förhöjd osmotisk resistens kan ses vid thalassemi men också vid järnbrist, sickle-cell anemi, leversjukdomar.

Vid misstanke om thalassemi ska i första hand B-Hemoglobinfraktioner (länk)​  analyseras.​
Metod:
Spektrofotometri
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss

Kontakta Klinisk kemi, Södersjukhuset före provtagning, telefon 08-616 3463.
Prov kan tas måndag till torsdag förmiddag.
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp

Prov taget samtidigt från frisk kontrollperson bör medfölja.

OBS! Får ej skickas i rörpost.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Rumstemperatur, max 2 timmar
  • Kylt, max 6 timmar
  • OBS får inte skickas med rörpost​
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:

Analysfrekvens enligt överenskommelse.

Ackreditering:

​Nej