Leptin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Leptin
Indikationer / kompletterande analyser:
Anorexigent protein som är proportionellt förhöjt hos obesa individer och indikator för fettmetabolismen.
Kompletterande analys: S-Adiponektin. 
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring avhälls serum och skickas fryst.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

Köns-, BMI- och åldersindelade referensintervallen framtagna av företaget Mediagnost återfinns i tabeller, länk till webbsida med tabellerna​.​
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej