Koagulationsfaktor V genotyp (1691G-A), DNA-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Mutation FV-gen
  • Faktor V Leiden
  • APC-resistens
Rapportnamn: FaktorV1691G-A -DNA
Indikationer / kompletterande analyser:
Trombosutredning.
 
För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation eller Konsultremiss


Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Får ej centrifugeras!
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur eller kylt
Får ej centrifugeras!
Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej