Kappa- och Lambdakedjor, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Kappa, -Lambda.
Remiss:

.

Provtagning:

Analysgruppen är nedlagd. Välj istället någon av dessa P/S FLC (länk) eller Proteinfraktioner, urin (länk)

Förvaring / transport:

.

Svarsrutiner:

.

Ackreditering:
Analysgruppen är nedlagd.