S-Antikroppar (ADA) mot Rituximab

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​Antikroppar (ADA) mot rituximab är indicerat vid utredning av terapisvikt hos patienter under behandling med rituximab. Provet ska tas nära nästkommande infusion av rituximab​ som förväntas ha låga kvarvarande nivåer av läkemedlet i blodet. För mer information: ADA-lab. KI/CMM

Metod:

​Elektrokemiluminiscens (ECL) som använder Meso Scale Discovery (MSD) plattformen.

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 2 mL serum eller 4 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8 grader. Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.

Referensintervall:

​Negativt (ADA mot Rituximab ej påvisade).
Positivt eller Starkt positivt (ADA mot Rituximab påvisade).

Svarsrutiner:

​Svar ges normalt inom fyra veckor från provets ankomst till laboratoriet.

Önskas snabbt svar kontakta ADA-Lab (Anna Mattsson 08-517 702 58).

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Analysen utförs av hänvisningslaboratorium.