Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • B2GP1
  • Glykoprotein 1
  • Fosfolipid-ak (IgG)
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av misstänkt antifosfolipidsyndrom (APS) som kännetecknas av trombosbenägenhet och upprepade spontanaborter.

Kompletterande analyser:
När analysen β2-glykoprotein 1-ak (IgG) beställs utförs även Kardiolipin-ak (IgG).

Tilläggsinformation

Antikroppar mot β2-GP1 och kardiolipin samt testet lupus antikoagulans (LA) ingår i diagnoskriterierna för antifosfolipidsyndrom (APS) (Miyakis 2006). Utöver kliniska symtom ska serologi vara positiv vid två tillfällen med minst tolv veckors mellanrum för att stödja APS diagnos.

Kardiolipin (IgM) samt låga nivåer Kardiolipin (IgG) ses ofta också vid infektioner t.ex. syfilis och HIV, vid behandling med vissa läkemedel samt hos enstaka friska.
APS kännetecknas av arteriella eller venösa tromboser och upprepade spontanaborter.
Trombocytopeni ses hos ca 30 %, artralgier 39 %, migrän 20 % livedo retikularis 24 % mm. Sekundärt APS ses fr.a. vid SLE men förekommer också vid t.ex. RA och Sjögrens syndrom. Ca 25-30 % av patienter med SLE har antifosfolipidantikroppar (APL) men alla får ej tromboser. 10-20 % av kvinnor med upprepade missfall har APL.

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<5 E/mL

Tolkningsnyckel:
< 5 E/mL Ej påvisat
   5-8 E/mL Låg nivå utan säker klinisk betydelse
> 8 E/mL Kan vara förenligt med APS

Svarsrutiner:
Analysen utförs 2ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30