ANCA-panel (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Azurocidin
  • Elastase
  • Lactoferrin
Indikationer / kompletterande analyser:
Patienter som är positiva i ANCA IFL men negativa för PR3 och/eller MPO i kvantitativt ELISA metod kan ha antikroppar mot andra antigen som finns i granulocytgranula.

Antikroppar mot azurocidin, BPI, cathepsin G, elastase, lactoferrin och lysozyme har beskrivits hos patienter med reumatoid artrit, autoimmun hepatit och IBL (inflammatory bowel disease).
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Analysen utförs av hänvisningslaboratorium.

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 5 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Negativt
Svarsrutiner:

Negativt och positivt

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30