Allergiscreening, snabbtest (IgE)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om IgE-medierad allergi mot någon enskild av de tio utvalda allergenen i respektive panel.

Barn:
Katt, hund, björk, olivpollen, gråbo, väggört, timotej, kvalster, äggvita, mjölk

Vuxen:
Katt, hund, björk, olivpollen, gråbo, väggört, timotej, kvalster, mögel, kackerlacka

Kompletterande analyser:
Vid uppföljning av denna screeningtest rekommenderas kvantitativ analys av önskat allergen med specifikt IgE.

Metod:
Line immunoassay
Remiss:

LNP, Lokala närvårdsanalyser
(finns som utskrivbar version, se Remisser)

Provtagning:

Kapillärt:
Prov tas direkt med särskilt kapillärrör på laboratoriet. Minsta mängd 110 µL.

Venöst:
Na-heparinrör, mörkblå propp. Minsta mängd 4 mL.

Referensintervall:
Ej påvisat (<1-2kU/L)
Svarsrutiner:
Detta snabbtest utförs endast på närvårdslaboratorium och besvaras inom
30 minuter.
Positivt resultat besvaras påvisat (>1-2kU/L)
Ackreditering:

​Nej