Lynch Syndrom

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • MLH1
  • MSH2
  • MSH6
  • Coloncancer
  • HNPCC
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Lynch syndrom
Metod:
PCR, DNA-sekvensning samt MLPA
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod".
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 2-10 mL

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande labortaorium.
  • ​rumstemperatur
  • kylskåp
För prover som skickas med vanlig post, se information här​.
Svarsrutiner:
Screening: 3-6 månader
Anlagstest: 2-4 veckor
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
se PTA  MSI/BRAF