Bröst och ovarial syndrom

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • BRCA1
  • BRCA2
  • Bröstcancer
  • Ovarialcancer
Indikationer / kompletterande analyser:

Anlagsbärartest för mutationer i BRCA1- eller BRCA2-genen eller om
screening för bröstcancer efterfrågas.

Metod:
DNA-sekvensering samt MLPA
Remiss:

Vid anlagsbärartest anges vem som tidigare är testad samt testet utförts. Familjenummer och/eller mutation ska finnas angivet på remiss.

För elektronisk beställning i Take Care "BRCA1/BRCA2 screening - Blod".
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".

Provtagning:
Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Rumstemperatur​, oridinarie postgång kan användas
För prover som skickas med post, se information här​.
Svarsrutiner:

Anlagsbärartest: 2-4 veckor
Screening: 6 månader

Ackreditering:

Ja