Sunitinib, P/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Sunitinibmalat
Läkemedelsnamn:
 • Sutent
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
 • ​biverkningar, intoxikationer
 • genomslag av interaktioner framför allt med CYP3A4 hämmare/inducerare
 • compliance
Metod:

Kromatografisk metpod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare: Sunitinib -P/S

Pappersremiss: Remiss, Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på beställning/remiss:

 • ​provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • behandlingsindikation (t ex GIST, mRCC, pNET)
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning​
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

​Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >4 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

​Nej