Erlotinib, P/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Tarceva
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719.

Indikationer / kompletterande analyser:
 • risk för interaktioner med CYP3A4 hämmare/inducerare
 • biverkningar, intoxikationer
 • compliance

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare: Erlotinib -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).​

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • behandlingsindikation (t ex NSCLC, pankreascancer)
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volymm 2 mL venblod.

Provtagning för dos.

Förvaring / transport:

​Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vidförvaring och transport med ankomst >4 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning påremissvar.

Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

​Nej