Spädbarn avled efter utskrivning, 2017.06.26

K 2017-1941

Ett sju månader gammalt spädbarn sökte vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus p.g.a. en brännskada och hade en lymfkörtelförstoring. Barnet vårdades på sjukhuset i tre dagar, hemskrevs och avled inom ett antal timmar efter hemkomsten.

Obduktionsresultatet visar att barnet hade en ännu inte upptäckt immundefektsjukdom, vilket kan förklara det allvarliga och oväntade förloppet som ledde till barnets död.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria."