Patient fick hög dos blodtrycksmedel 2017.05.05

K 2287-2016

Barn med njurtumör fick för hög dos blodtrycksmedel. Felet uppstod av att läkemedlet ordinerades i en styrka men på avdelningen fanns samma läkemedel av en starkare styrka. Patienten fick inga biverkningar men utsattes för risk. Sedan dess har läkemedelsfavoritordination skapats och bara den starkare styrkan finns i läkemedelsrummet.
Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.