Ordinerades acetylsyrepreparat trots överkänslighet, 2017.05.19

K 2017-1532

Patient söker akut med ont i magen och kräkningar sedan tre dygn. Vid undersökning framkom även patientens överkänslighet mot acetylsalisylsyra.
Smärtlindring som gavs hade inte önskad effekt varför läkaren gav muntlig ordination att ge injektion Toradol. Sjuksköterskan tog emot ordinationen och frågade patienten om Toradol tidigare givits och om eventuella allergier. Patienten nekade och läkemedlet gavs. Någon timme därefter klagade patienten över utslag och andningssvårigheter. Patienten blev omedelbart omhändertagen.
Patienten utsattes för en risk att drabbas av vårdskada och händelsen anmäls till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt lex Maria.