Operativ komplikation, 2017-04-11

K 3692-2016

Patient med pulsåderbråck (aneurysm) i buken som genomgått minimalinvasiv operativ behandling, så kallad endovaskulär behandling med stentgraft (täckt metallrör) i stora kroppspulsådern (aorta). I samband med operation skedde en teknisk komplikation varmed stentgraftet täckte båda njurens pulsådror (artärer). En akut öppen bypassoperation genomfördes som säkrade flödet till njurens kärl. Kritisk blödning tillstötte senare i förloppet som krävde att förbikopplingen måste stängas av i livräddande syfte och därmed ingen cirkulation till njurarna. Patienten har kunnat skrivas ut till hemmet men behöver dialys tre gånger per vecka.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada som har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt lex Maria.