Sammanblandning av prov

2017-04-06
K 2017-0245

Patient som inkom akut efter att en köttbit fastnat i matstrupen. Man gjorde en gastroskopi och köttbiten togs bort. För att utesluta kronisk inflammation togs vävnadsprov från matstrupen där svaret visade cancer. Patienten genomgick då kompletterande utredning men då man inte kunde säkerställa förekomst av någon cancertumör misstänktes att det var något fel med de första vävnadsproven. Efter DNA-analys kunde man se att det skett en sammanblandning av prov. Detta fel har inneburit en risk för felbehandling.
Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektion för vård och omsorg enligt lex Maria.