Förväxling bröstmjölk

2017-04-13
K 2017-0991

Ett för tidigt fött spädbarn vårdades på grund av allvarlig tarmsjukdom. Barnet fick urpumpad bröstmjölk, vilken förvarades i kyl märkt med barnets namn. Under natten gav modern mjölken från fem flaskor. Den femte flaskan var märkt med annat barns namn, ett barn som gått hem. Rutiner för identitetskontroll har skärpts efter händelsen.
Efter kontrollprover konstaterades att barnet inte fått någon vårdskada. Barnet har dock utsatts för en risk och händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.