Komplikation vid undersökning

2017-04-06
K 2017-0137

Patient med blodförtunnande medicin som efter operation av tarmcancer och dottersvulster i levern drabbades av vätska i lungsäcken. Patienten genomgick en ultraljudsledd tappning av vätskan med en dränageslang men när denna slang togs bort fick patienten en kraftig blödning i brösthålan. Denna krävde en akut operation för att stoppa blödningen. Insättandet av dränageröret gjordes trots att patienten stod på blodförtunnande mediciner, vilka enligt riktlinjer ska sättas ut innan ingreppet görs.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektion för vård och omsorg enligt lex Maria.