Problem med telefonin

2017-04-03
K 2017-0472

Patienten skulle ha överförts från annat sjukhus till Karolinska men jourhavande läkare gick inte att nå på grund av dålig funktion av telefonin. Detta medförde att patienten fick behandling sent i förloppet och har sannolikt ådragit sig större skador än vad som annars hade skett.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektion för vård och omsorg enligt lex Maria.